PDA

Zobacz pe³n± wersjê : Ankiety 2015


  1. Jak oceniasz pracê Bjork
  2. Jak oceniasz pracê Libby
  3. Jak oceniasz pracê Pink Panthera
  4. Jak oceniasz pracê Hefalumpa w gatkach caput mortuum
  5. Jak oceniasz pracê Rainbow Potato
  6. Jak oceniasz pracê Szlachcica
  7. Jak oceniasz pracê Charionette
  8. Jak ogólnie oceniasz pracê administracji?
  9. Ankieta - PODSUMOWANIE